search

dash

Bác tìm hiểu thứ ik! Trong blockchain con này đứng hạng 12 hon dash đó

Dash hình như hơn 400

mọi ng` cho hỏi, con indash ngon k nhĩ

Bui Anh
Nhưng k bik xem account balance ở đâu vậy

Khi nào eth vào nó sẽ tự hiện bên phải ở dashboard

Tung Dinh
dev của nó k có ai khủng

Cho em hỏi, KYC của Utrust sao em vào Dashboard ko thấy ạ

https://go.coinmetro.com/?refId=5a6c1afdee820437c4423bf0 - Tháng 4 lên sàn - Đang có Flash Sale, giá rẻ hơn bình thường rất nhiều hiện tại 0,16 usd ( 12 euro) 1 coin, tuần sau là 0,55 và cuối đợt là 1,6. Sẽ lập sàn vào tháng 4 không sớm không muộn dù có bán hết sớm ( dev tuyên bố ) - Vào bấm Flash Sale đăng ký acc, điền pass là Hardcap Sau đó đặt lệnh mua, đặt tối đa 1 lệnh, thanh toán trong vòng 24h Bài so sánh tuyên bố những điểm sàn và coin sàn sẽ vượt binance https://medium.com/@coinmetro/coinmetro-vs-binance-60a8c7f34206 Mỗi giờ bán hết 1 triệu coin, sau 24h của nó sẽ chuyển giá tự động lên 0,12 euro. KYC sau giống INS CHấp nhận BTC, ETH, LTC, DASH. Bài so sánh sàn Coinmetro và Binance tương lai CoinMetro vs. Binance Straight up, both of these platforms are good at what they do. CoinMetro vs. Binance Straight up, both of these platforms are good at what they do. CoinMetro vs. Binance Straight up, both of these platforms are good at what they do.
https://www.mytrillhub.net/affiliates/panel.php#Home https://www.koincard.net/dashboard/ https://ico.obirum.com/?r=37251 https://sphere.social/?ref_code=9w92lhi0frly (dang ky nhan coin free) https://gamex.co.in?mref=Duynhan (nen tang game dang kí nh?n token ) http://www.mycandybag.net/boe/?code=8G9CKDJ2 (free 18token BOE : dán d?a ch? ví mew join goup telegram dán code ok!) https://tokensale.cryptokafe.io/ref/39n6r7ew ( dang kí dán code vào telegram: https://web.telegram.org/#/[email protected] nó nh?n 5 token CNK ) http://referral.redpocket.network/c8yISdVw ( dang kí dán dc ví mew và dán code lên telegram nó nh?n token free) https://tokengoplatform.com/bonus/0x9a860673edd44aa4cae25d496fb8dce6e1897ded ( làm nhi?m v? truy?n thông fb tele twitter.. nh?n token) https://erpcoin.io/auth/register?ref=4ooYxugKsT ( dang kí nh?n token ) http://g.oschain.io/#/?parentId=qz5qo9 ( dang kí - Dán Ví - Nh?p sdt nh?n 1000token) http://upc.wankex.io/i/aa19e32376fdca3d ( dán ví- tham gia telegram dán code nh?n 5 token) https://tokensale.synapse.ai/r/136239 ( dang kí- làm theo hu?ng d?n wed nh?n 50token SYN) https://ico.wcex.co/?ref=HRDlqCBe (dang kí nh?n token 50 WCX) https://www.theabyss.com/invite/j6ck5k ( bonus ) https://actioncoin.io/my-account/ ( coin affiliate ) https://www.affiliatecoin.io/?ref=3fb754ea-be75-4c89-952f-b61a2657dde6 ( dang kí nh?n 25 token AFLC) http://refer.newtontree.co/?ref_code=4chsq0bp8dj1gydybqt4ofsyx9sneesj (dán ví nh?n 99 token ) http://vy.tc/eqviQ88 ( dang kí dán telegram user nh?n 6token VPR) http://pumptoken.org/?r=197053 ( dang kí nh?n 300 Pump) http://www.mycandybag.net/aat/?code=NER1D06V ( Dán ví -> join telegram dán code -> nh?n 88 token) https://goo.gl/zxBvUF (Dán ví nh?n 5000 token GSGC co h?i win 3000 eth) https://powtoken.com/index.php?ref=POW349069 (link ref) https://gift.one/i/53294234110 ( Ðang kí nh?n 100 Token) https://www.swiftdemand.com/?referred_by=duynhan ( Ðang kí nh?n 100token Swift ) https://www.ethereumcashpro.com/ref/Duynhan (Ðk nh?n token ) https://gpncoin.com?referral=duynhan ( Ðk nhậnn 100 gpn) (user Duynhan) https://candy.aaa.capital/?code=1J9YR45QPTWO3 ( dán ví nh?n token ) https://bittlend.io/User/Signup?referrer=DUYN21969 (Ðk nh?n BTL) ([email protected]) https://referral.cryptrivia.io/referral?referred_by=bdc522ac-8aa7-4498-b197-ccf1be873d41 (Dán d?a ch? ví nh?n token) https://coinstocks.io/login http://legt.me/1292532 ( Ðk nhận 5token ) http://referral.dacc.co/a9s4uFd1 ( Dán ví- tham gia telegram - Ðk nh?n 40 DAC) https://drop.lino.network/?code=Pnjwlq8X (Dán ví Theo dõi twitter nh?n LiNO) https://indx.co.in/register?ref=33037391 ( Ðk -> xác nh?n mail -> nh?n 1000 INDX) https://beat.org/?x=ByBVwx4_z ( ÐK - làm nhi?m v? tele - fb - twitter .. nh?n BEAT) https://airdrop.maxdata.io/?kid=MA406 ( Ðk Dán ví Tham gia telegram nhận Token) https://steward.friendz.io/go?r=MzY5NjUy (Ðk Dán ví Nh?n token ) https://www.rutheneum.com/register?referral=Duynhan ( ÐK -> xác nh?n mail -> nh?n 50 token) http://candy.lucky.fun/?code=STSPGBBNXLWW ( Tham gia telegram -> dán code -> theo dõi tweeter nhận 132 lyckycoin) http://mycandybag.net/get/?code=AJOR7DIF ( DÁn ví Join Tele dán code nh?n token) http://www.mycandybag.net/wmt/?code=PR8MUDJB (Dán ví - join tele Dán code nhận 88 token) https://tokencart.cryptobnb.io/signup/22106f34bfc6cf27e699ffa8861eb4a3 https://referral.current.us/?mwr=6402-25effdcd ( Ðk gi?i thi?u b?n bè nh?n CRNC) http://mercedezcoin.com/register/?Referral=MDC1519815614 ( Ðk nh?n 100 Mercedezcoin ) https://qatarcoin.co/ref/Duynhan ( qatar coin ) https://etu.link/i/?r=1kir ( dán mail join tele dán code nh?n 8888 ETU) http://g.oschain.io/#/?parentId=qz5qo9 ( Ðk -> DÁn ví -> dán code vào group nhận 1000 OSCH) https://www.gifcoin.io/?r=20329 https://tokensale.syntheticsai.com/ref/511af7be0e1e8f (Ðang kí Xác nh?n mail nhận 500 SYNT ) AE theo từng link 1 nhận bounty airdrop mình vừa tổng hợp thêm ít